E-MAIL DISCLAIMER

 

De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor geadresseerde en kan vertrouwelijke gegevens bevatten. Onbevoegd gebruik, bekendmaking, publicatie en kopiëren van gegevens uit deze
e-mail is verboden. Indien u niet de beoogde ontvanger van deze boodschap bent, of indien u dit bericht bij vergissing heeft ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk de verzender hiervan terstond in kennis te stellen. Daarnaast verzoeken wij u het originele bericht, tezamen met eventuele kopieën,
te vernietigen.