Terberg neemt deel in waterstofconvenant provincie Utrecht

13-9-2021 07:25:42 - Royal Terberg Group

Met maar liefst drie bedrijven neemt de Royal Terberg Group deel aan het ‘Convenant waterstof in mobiliteit provincie Utrecht’: Terberg Benschop, Terberg Techniek en Terberg Business Lease Mobility.

Als belangrijke aanjager in de regio bestaat de bijdrage van Terberg Benschop, fabricage van speciale voertuigen, uit de ontwikkeling en geplande introductie van de YT203H2 waterstof Terminaltrekker in 2023 voor het transport van trailers met lading op afgesloten terreinen.

Een andere belangrijke bijdrage is het elektrificeren van diesel aangedreven betonmixers en kranen op vrachtwagens en van graafmachines door het modificatiebedrijf Terberg Techniek. Deze kunnen daardoor als schone en stille waterstofvoertuigen werken in binnenstedelijke gebieden, wat sterk bijdraagt aan de verduurzaming van de bouwsector.

Om de vergroening van de mobiliteit te versnellen heeft Terberg Business Lease Groep naast full operational lease ook Financial Lease ontwikkeld waarmee ondernemers hun waterstofauto’s aantrekkelijk financieren en tegelijkertijd van de verschillende fiscale voordelen profiteren. Een belangrijke succesfactor hierbij is de toenemende beschikbaarheid van waterstoftankstations in Nederland.

Het doel van de provincie Utrecht is om tot de meest vooraanstaande waterstofregio uit te groeien door de vele activiteiten in de provincie te bundelen in één ambitie en samenwerking te stimuleren. Partijen die het convenant tekenen, spreken de ambitie uit om het gebruik – en waar mogelijk de productie – van groene waterstof voor mobiliteit in de provincie Utrecht te stimuleren. Dat komt neer op bijdragen aan de realisatie een aantal concrete doelen voor 2025 van de provincie:

  • 5-10 waterstoftankstations
  • 300 vrachtwagens, andere zware voertuigen en werktuigen op waterstof
  • 1500 lichtere voertuigen (zoals personenauto’s en bestelbussen) op waterstof
  • 1-2 vaartuigen op waterstof
  • 2-5 (touring)bussen op waterstof


Meer informatie: https://www.ecub.nl/waterstof