Koninklijke Terberg Groep presenteert met trots haar eerste Duurzaamheidsverslag

1-7-2024 07:02:00 - Royal Terberg Group

Met trots presenteert de Koninklijke Terberg Groep haar eerste duurzaamheidsverslag, een belangrijke mijlpaal in onze inzet voor milieu,  mensen en goed bestuur (ESG).

Dit verslag beschrijft onze routekaart om onze impact op het milieu te verminderen en duurzaamheid te verbeteren op alle gebieden van ons bedrijf, waaronder het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, het ontwikkelen van duurzame producten en het bevorderen van een circulaire economie.

Hoogtepunten zijn onder andere een volledige berekening van onze CO2-footprint en de introductie van  elektrische en  waterstof aangedreven voertuigen. We benadrukken ook onze sociale verantwoordelijkheid door middel van betrokkenheid  bij initiatieven die het welzijn van medewerkers en de samenleving ondersteunen. 

Godfried Terberg, CEO van Royal Terberg Group, verklaarde: "Dit rapport laat onze toewijding zien om duurzaamheid te integreren in onze bedrijfsstrategie. We committeren ons aan het stimuleren van positieve verandering en geven het goede voorbeeld in onze sector."

Vooruitkijkend is dit verslag een cruciale stap op weg naar de integratie van financiële en duurzaamheidsrapportage over 2025 in 2026, die een uitgebreid beeld zal geven van onze prestaties over alle dimensies en onze toewijding aan transparantie en verantwoording zal onderstrepen.